USAID LOGO L I F E SCI LOGO
   

LIVELIHOOD IMPROVEMENT THROUGH FOSTERED EMPLOYMENT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES PROGRAM

   
ENG
ARM
       
 

 

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք

Աշխատանքի պատրաստունակության և կյանքի հմտությունների ուսուցում (ԱՊԿՀ)

LIFE ծրագրի կարևոր հայեցակետերից մեկը գործատուների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց (ՀՈՒԱ) իրազեկության բարձրացումն է առ այն, որ ՀՈՒԱ կարող են ապահովել տնտեսական միևնույն մակարդակի օգուտ, ինչ-որ հաշմանդամություն չունեցող աշխատակիցները, և որ «նրանք կարող են աշխատել նույնքան լավ, որքան մյուս աշխատողները ու պարզապես անհրաժեշտ է նրանց վստահել տվյալ աշխատանքի կատարումը»։  ԱՊԿՀ դասընթացները կբարձրացնեն աշխատանք փնտրող ՀՈՒԱ ինքնարժևորման մակարդակը՝ անդրադառնալով հետևյալ առանցքային թեմաներին՝

  • Սովորեցնել նրանց կյանքի և աշխատանք փնտրելու հմտություններ՝ նրանց որակավորմանը համապատասխան,
  • CV/resume (ինքնակենսագրական) գրելու հմտություններ և աշխատանքի ընդունվելիս հարցազրույց անցնելու հմտություններ,  

Մասնակիցների խմբերը կազմված կլինեն 5-8 անձանցից, յուրաքանչյուր խումբ կմասնակցի փոխակտիվ վերապատրաստման դասընթացի։ Դասընթացները կանցկացնեն LIFE-ի գործընկեր ՀԿ-ների կողմից։ Ընդհանուր առմամբ 450 հուա-ներ կկարողանան մասնակցել ԱՊԿՀ վերապատրաստմանը։

Դասընթաց Դիլիջանում  (2012թ. մայիս)

Դասընթաց Երևանում (2012թ. մայիս)

Դասընթաց Գյումրիում (2012թ. հուլիս)

Դասընթաց Ստեփանավանում (2012թ. հուլիս)

 

News

       

Employement Opportunities

   
LIFE Newsletter
       

Vocational Education

   
Media Corner
       
LIFE PSAs
   
LIFE Publications