USAID LOGO L I F E SCI LOGO
   

LIVELIHOOD IMPROVEMENT THROUGH FOSTERED EMPLOYMENT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES PROGRAM

   
ENG
ARM
       
 

 

Մասնագիտական կրթություն

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության ապահովման գործում մեծ նշանակություն ունի մասնագիտական կրթությանը:
Տեղեկացնում ենք, որ 1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամություն ունեցող անձիք, ինչպես նաև մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամ երեխաները հնարավորություն ունեն ընդունվել Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններ  և անվճար հիմունքներով՝ պետական պատվերի շրջանակներում,  ստանալ մասնագիտական  կրթություն:
Ստորև ներկայացվում է  տվյալ տարածքում  գործող նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ցանկը:

Երևանի մասնագիտական ուսուցման հաստատություններ

Արարատի մարզի մասնագիտական ուսուցման հաստատություններ

Արագածոտն մարզի մասնագիտական ուսուցման հաստատություններ

Արմավիրի մարզի մասնագիտական ուսուցման հաստատություններ

Գեղարքունիքի մարզի մասնագիտական ուսուցման հաստատություններ

Կոտայքի մարզի մասնագիտական ուսուցման հաստատություններ

Լոռու մարզի մասնագիտական ուսուցման հաստատություններ

Շիրակի մարզի մասնագիտական ուսուցման հաստատություններ

Սյունիքի մարզի մասնագիտական ուսուցման հաստատություններ

Տավուշի մարզի մասնագիտական ուսուցման հաստատություններ

Վայոց Ձորի մարզի մասնագիտական ուսուցման հաստատություններ

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԻՆ ԵՎ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ /23 մարտի 2007թվականի N 187-Ն/

 

 

 

News

   

Employement Opportunities

LIFE Newsletter
   

Vocational Education

Media Corner
   
LIFE PSAs
LIFE Publications