USAID LOGO L I F E SCI LOGO
   

LIVELIHOOD IMPROVEMENT THROUGH FOSTERED EMPLOYMENT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES PROGRAM

   
ENG
ARM
       
 

 

Ծրագրի աշխարհագրությունը

Ծրագիրն իրականացվում է Երևանում ինչպես նաև Արարատ, Գեղարքունիք, Լոռի և Շիրակ մարզերի 10 համայնքներում: Ծրագրի համար շահառու են հանդիսացել այն մարզերը, որոնք ունեն համեմատաբար մեծ թվով հաշմանդամություն ունեցող բնակիչներ: Ծրագիրը աշխատում է 29 զբաղվածության կենտրոնների, միջին-մասնագիական կրթական հաստատությունների, հատուկ դպրոցների, գործատուների և համայնքային կենտրոնների հետ: 29 զբաղվածության կենտրոններից չորսը Արարատի, Գավառի, Վանաձորի և Գյումրիի մարզային կենտրոններն են: Ծրագրի գործընկեր կազմակերպությունները աշխատանքներ կտանեն համայնքների/զբաղվածության կենտրոնների հետ՝ համաձայն ստորև ներկայացված աղյուսակի.

Մարզեր
Էյչ-Դի-Փի հիմնադրամի կողմից սպասարկվող զբաղվածության կենտրոնների թիվը
Ունիսոն ՀԿ-ի կողմից սպասարկվող զբաղվածության կենտրոնների թիվը

«Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի կողմից սպասարկվող զբաղվածության կենտրոնների թիվը

Զբաղվածության կենտրոնների ընդհանուր թիվը
Արարատ
4
-
-
4
Գեղարքունիք
-
-
5
5
Լոռի
-
1
4
5
Շիրակ
5
-
-
5
Երևան
2
8
-
10
Ընդհանուր
11
9
9
29

Map

 

News

   

Employement Opportunities

LIFE Newsletter
   

Vocational Education

Media Corner
   
LIFE PSAs
LIFE Publications